Het trainen van onze gedachten is geen luxe!

Wanneer Lukas, mijn vaste trainingsacteur, zich voorstelt tijdens de cursus ‘Effectief leidinggeven’ vertelt hij daar geregeld bij dat hij zich altijd heeft verwonderd over het feit dat er op school zoveel aandacht is voor kennis en analytische vaardigheden en zo weinig voor communicatieve vaardigheden. Terwijl juist communicatieve vaardigheden zo belangrijk zijn voor ons functioneren. Ik wil daar graag nog iets aan toe voegen…


Waarom besteden scholen niet meer tijd aan het trainen van onze gedachten?

En waarom leren we nauwelijks iets over de manier waarop ons denken werkt? Want de wijze waarop we denken bepaalt in hoge mate ons welzijn én de effectiviteit van ons handelen. En daarmee dus ook de effectiviteit van leidinggeven.


De wijze waarop we denken is niet aangeboren, maar aangeleerd

En wat we onszelf hebben aangeleerd, kunnen we ook weer afleren. Uit onderzoek is bekend dat onze hersenen zich een leven lang ontwikkelen. De ontwikkeling van onze hersenen eindigt dus niet bij het afronden van onze schooltijd.


Op het werk doen zich de hele dag gebeurtenissen voor.

Sommige gebeurtenissen komen je goed uit en anderen komen je minder goed uit. Van de gebeurtenissen, die je minder goed uitkomen kun je mogelijk leren, er maatregelen voor treffen of afspraken over maken. Maar welke maatregelen je ook treft, er zullen zich altijd gebeurtenissen blijven voordoen, die minder goed of zelfs gewoon slecht uitkomen. Dat valt niet te voorkomen.


De wijze waarop en de mate waarin we ons door deze gebeurtenissen laten raken, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop we onszelf aangeleerd hebben te denken
.
De ernst van de gebeurtenis zelf heeft daar natuurlijk ook invloed op, maar wel in veel mindere mate.


Door training van onze gedachten kunnen we meer geduld, wijsheid, rust en vertrouwen ontwikkelen.

Hoe meer aandacht je daar aan geeft, hoe gemakkelijker en sneller je je eigen rust weer terugvindt nadat zich iets heeft voorgedaan op het werk, dat je niet bevalt. Je wordt er stabieler en sterker van.


Maar ook het vermogen om snel verontwaardigd, gefrustreerd of boos te worden ontstaat door training van ons denken.

Hoe meer aandacht je hier aan geeft, hoe sneller, vaker en heftiger we onze verontwaardiging voelen opkomen, zelfs bij vrij kleine, minder belangrijke gebeurtenissen. We worden hier minder stabiel van en het kost ons veel energie.


Kortom: het trainen van onze gedachten is geen overbodige luxe

Leidinggeven vanuit rust en vertrouwen is niet alleen goed voor je eigen welzijn en dat van je omgeving, maar vertaalt zich ook in de resultaten van je team. Het verhoogt je effectiviteit.