Leidinggeven teamleiders

Cursus ‘Effectief leidinggeven, module 1 en 2 

“Niet forceren en overtuigen, maar je positie als leidinggevende innemen, zorgt er voor dat medewerkers jou volgen en je met meer gemak en plezier leiding kunt geven

Om goed te kunnen functioneren als leidinggevende van productie- of loods-medewerkers is het van belang om te beschikken over sterke communicatieve vaardigheden, in staat zijn verschillende personeelsinstrumenten zoals ontwikkelgesprekken en werkoverleg goed in te zetten en overzicht te bewaren in drukke periodes. De training ‘Effectief leidinggeven’ richt zich zowel op het versterken van deze vaardigheden als het zelfvertrouwen dat leidinggevenden nodig hebben om in een dergelijke functie goed te kunnen functioneren.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden uit het middenkader van bedrijven uit de agrarische sector, zoals de glastuinbouw, de GF-groothandel, de bloemengroothandel, de open-teelten, de fruittelers en de boomkwekers.


De cursus is opgesplitst in twee modules:

module 1: houding en communicatieve vaardigheden als leidinggevende
module 2: verdieping leidinggevende vaardigheden


Inhoud module 1

Module 1 is gericht op het versterken van de leidinggevende vaardigheden van leidinggevenden, zodat zij in staat zijn om met het gewenste effect:
– medewerkers te begeleiden tot optimaal functioneren;
– om te kunnen gaan met het geven en krijgen van kritiek;
– een bijdrage te leveren aan het werkoverleg;
– het eigen werkoverleg voor te zitten;
– slechtnieuwsgesprekken te voeren;
– om te gaan met de eigen sterke en zwakke kanten;
– veranderingen in het team met succes te introduceren;
– optimaal delegeren.

Tijdens module 1 krijgen de deelnemers de gelegenheid om te oefenen met een trainingsacteur.


Inhoud module 2

Module 2 is een verdieping van de lesstof uit module 1. Deze module is bedoeld voor leidinggevenden, die structureel willen investeren in hun medewerkers door ze tijdig mee te nemen met veranderingen, afspraken te maken over hun ontwikkelpunten en hen waar nodig bij deze ontwikkelpunten te begeleiden. Tijdens module 2 krijgen de deelnemers tijdens vier bijeenkomsten lesstof aangereikt en worden ze individueel begeleid bij het toepassen van de lesstof in de praktijk.

– (verander)plannen maken voor het eigen team
– ontwikkelplannen maken per medewerker
– ontwikkelgesprekken voeren
– medewerkers coachen op gewenste veranderingen
– vaardigheden in het samenwerken met collega’s versterken
– eigen persoonlijke effectiviteit als leidinggevende verder versterken

Duur en opzet
module 1:
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk  4 uur en een terugkommiddag na een paar maanden

module 2: telefonisch intakegesprek, 3 bijeenkomsten van elk 4 uur, een periode van telefonische begeleiding en een terugkommiddag na een paar maanden.


Interne cursus op het bedrijf zelf

Het is mogelijk om deze cursus intern op het eigen bedrijf te laten verzorgen. De opzet van de cursus wordt dan aangepast aan de eigen specifieke wensen.

Open-inschrijfcursussen: 
Effectief leidinggeven, module 1
Basisvaardigheden leidinggeven
Groep 2024-2 (De Lier)
Woensdag  29 mei
Woensdag  12 juni
Woensdag  19 juni
Woensdag  26 juni
Woensdag  25 september
13.30- 17.30 uur
,,
,,
,,
,,
,,
nog 7 plaatsen beschikbaar
Groep 2024-3 (De Lier)
Dinsdag   22 oktober
Dinsdag     5 november
Dinsdag  19 november
Dinsdag  26 november
Dinsdag  18 februari (2025)
13.30 -17.30 uur
,,
,,
,,
,,
,,
nog 8 plaatsen beschikbaar
Effectief leidinggeven, module 2

Groep 2024-1 (De Lier)
Donderdag 24 oktober
Donderdag 14 november
Donderdag 12 december
Donderdag   6 maart (2025)

(Vervolg module 1)

13.30 -17.30 uur
,,
,,
,,

nog 5 plaatsen beschikbaar


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, wanneer zij minimaal 80% van de cursustijd aanwezig zijn geweest.


Kosten

Module 1: € 690,00 excl. btw
Module 2: € 790,00 excl. btw


Subsidie

Voor bedrijven, die daarbij aangesloten zijn is het mogelijk om via Colland of via het GF-groothandelsfonds subsidie aan te vragen voor deze cursus.

Na aanmelding wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@hannekewesterop.nl.