Privacy

Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Hanneke Westerop, training & advies aan leidinggevenden in de agrarische sector, gevestigd aan Paramaribostraat 21E , 2585 GL te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de wet AVG, die per 25 mei 2018 ingaat.

Zij werkt volgens onderstaande privacyverklaring:
Hanneke Westerop respecteert de privacy van haar klanten en websitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die  zij ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo goed mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens ik verwerk, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.


Gegevens, die ik nodig heb wanneer je klant bent bij mij:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Naam van het bedrijf waar je werkt
 • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bedrijf, waar je werkt
 • Handtekening of paraaf

De reden dat ik deze gegevens verwerk is om lesmateriaal naar je toe te kunnen sturen, je te kunnen bellen of e-mailen tijdens de cursus, het ‘certificaat van deelname aan de cursus’ te kunnen voorzien van je naam en geboortedatum en voor het afwikkelen van de betaling.
Tijdens de cursus zet je je handtekening of paraaf als teken van aanwezigheid. Deze parafen heb ik nodig omdat je na afloop van een cursus een ‘certificaat van deelname aan de cursus’ ontvangt wanneer je minimaal 80% van de cursustijd aanwezig bent geweest.


Bewaartermijnen

Binnen een maand na afloop van een cursus, verwijder ik al de gegevens, die ik van je heb uit mijn bestanden met uitzondering van:

 • Je voornaam en emailadres voor het toesturen van mijn nieuwsbrief ‘P&Agro’. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee je jezelf op elk moment eenvoudig kunt afmelden. Op het moment van afmelding van mijn nieuwsbrief zijn al je gegevens bij mij verwijderd. Het is ook mogelijk om mij via de mail te vragen je uit te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik zal daar dan zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) zorg voor dragen.
 • De lijst met parafen van aanwezigheid. Deze lijst bewaar ik maximaal 1 jaar om bij eventuele controle aan subsidieverstrekkers (Colland of het GF-groothandelsfonds) te kunnen tonen dat je minimaal 80% van de cursustijd aanwezig was.
 • De voor- en achternaam, het emailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon. Deze gegevens bewaar ik maximaal 7 jaar om contact te kunnen onderhouden over eventuele vervolgopdrachten en om eveneens mijn nieuwsbrief te kunnen toezenden. Deze gegevens verwijder ik zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) zodra een contactpersoon mij daar mondeling of via de mail info@hannekewesterop.nl om vraagt.
 • Gegevens, die vermeld staan op de factuur omdat ik wettelijke verplicht ben deze facturen 7 jaar te bewaren jegens de belastingdienst.

 

Wanneer je jezelf via mijn website hebt ingeschreven voor zowel mijn gratis E-boek als mijn nieuwsbrief P&Agro:

 • Voornaam
 • Emailadres

De reden dat ik deze gegevens verwerk is om je mijn E-boek en nieuwsbrief te kunnen toesturen. Deze gegevens blijven bewaard totdat je jezelf via de link in mijn nieuwsbrief uitschrijft of totdat je mij via de mail info@hannekewesterop.nl vraagt om dit te doen.


Wanneer je mijn website bezoekt:

Gegevens over surfgedrag op mijn website is geen onderdeel is van mijn advertentienetwerk.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hannekewesterop.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Hanneke Westerop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanneke Westerop) tussen zit.

 

Het delen van gegevens met derden
Hanneke Westerop gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen en huurt onderstaande ondersteuning in:

 • Autorespond voor het versturen van lesmateriaal en het versturen van nieuwsbrieven
 • Vevida voor de hotsing van mijn website
 • Moneypenny voor het verzendklaar laten zetten van lesmateriaal in Autorespond

Met al deze partijen heeft Hanneke Westerop een verwerkingsovereenkomst gesloten en/of is de verwerkingsovereenkomst onderdeel van de algemene voorwaarden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanneke Westerop.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info@hannekewesterop.nl

 

Zorg voor beveiliging van de persoonsgegevens
Hanneke Westerop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hannekewesterop.nl