Online cursus

Cursus Leidinggeven kan ook (deels) online

Het is mogelijk om de cursus Leidinggeven voormannen of de cursus Effectief leidinggeven, module 1 (deels) online te volgen. Hierbij kan gekozen worden voor twee mogelijkheden:
Optie 1: volledig op afstand (combinatie van theorie, opdrachten en tien gesprekken van ca. 1 uur met de docent via Zoom)
Optie 2: deels op afstand (combinatie van theorie, opdrachten en vier individuele gesprekken van ca. 2 uur op locatie)

Voor beide opties geldt dat alle onderwerpen, die in de standaard cursus zitten, ook tijdens deze cursus behandeld worden. Hieronder zijn de twee opties verder uitgewerkt.

Optie 1 Basiscursus leidinggeven (volledig op afstand)

Doel van de cursus:
Het versterken van de leidinggevende vaardigheden en het zelfvertrouwen van de deelnemer, zodat hij/zij in staat zijn om met het gewenste effect:
– medewerkers in te werken en vervolgens te begeleiden tot optimaal
functioneren;
– zowel complimenten als kritiek effectief te kunnen geven;
– optimaal te delegeren;
– slechtnieuwsgesprekken te voeren;
– om te gaan met de eigen sterke en minder sterke kanten;
– om te kunnen gaan met ‘lastige situaties’ op het werk;
– veranderingen in het team te introduceren;
– werkoverleg te voeren.

Opzet van de cursus:
De cursus bestaat uit 10 korte theoretische inleidingen (via filmpjes en leesmateriaal) en 10 videogesprekken van ca. 1 uur met de docent gericht op het toepassen van de theorie in de praktijk. De gesprekken vinden 1 x per week plaats, dus de totale cursusperiode zal circa 10 weken duren.
In de periode tussen de gesprekken voert de deelnemer (praktijk)opdrachten uit. Deze opdrachten vragen van de deelnemer een tijdsinvestering van gemiddeld ca. 30 tot 60 minuten per week.
Naast de hiervoor genoemde vaste onderwerpen, is er tijdens de cursus ook gelegenheid voor het inbrengen van eigen vragen over leidinggeven.
Tijdens gesprek 6 wordt een zoom-sessie ingepland, waarbij geoefend kan worden met een eigen ingebrachte ‘lastige’ praktijksituatie samen met een trainingsacteur. De theorie is kort, praktisch en gericht op het toepassen in de praktijk. Het wordt gegeven via schriftelijk lesmateriaal en via korte filmpjes, waarin de docent onderdelen uitlegt.
Tijdens de gesprekken met de docent worden praktijkopdrachten besproken, eventueel kleine oefeningen gedaan en waar zinvol de theorie verdiept. De gesprekken met de docent vinden plaats via Zoom.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus is geschikt voor voormannen of teamleiders, die nog geen cursus over leidinggeven hebben gevolgd: alle basisonderwerpen worden behandeld.
Verder is het van belang dat de deelnemer tijdens de gesprekken met de docent beschikt over:
– een ruimte waar hij/zij gedurende het videogesprek ongestoord kan zitten;
– een computer of smartphone, waarmee videobellen mogelijk is.

Kosten: € 690,00 excl. btw

Het is mogelijk om, voorafgaande aan deze cursus, een kennismakingsgesprek op locatie te voeren en pas daarna het besluit te nemen of deze variant van e-learning iets voor je is.

Het is ook mogelijk om deze cursus in kleine groepjes met collega’s te volgen (maximaal vier per groep).

Optie 2: Basiscursus leidinggeven (deels op afstand)

Doel van de cursus:
Het versterken van de leidinggevende vaardigheden en het zelfvertrouwen van de deelnemer, zodat hij/zij in staat zijn om met het gewenste effect:
– medewerkers in te werken en vervolgens te begeleiden tot optimaal functioneren;
– zowel complimenten als kritiek effectief te kunnen geven;
– optimaal te delegeren;
– slechtnieuwsgesprekken te voeren;
– om te gaan met de eigen sterke en minder sterke kanten;
– om te kunnen gaan met ‘lastige situaties’ op het werk;
– veranderingen in het team te introduceren;
– werkoverleg te voeren.

Opzet van de cursus:

De cursus bestaat uit korte theoretische inleidingen (via filmpjes en leesmateriaal) en 3 gesprekken op locatie van ca. 2 uur met de docent gericht op het toepassen van de theorie in de praktijk. De gesprekken vinden 1 x per 2 à 3 weken plaats, dus de totale cursusperiode zal circa 10 weken duren.
In de periode tussen de gesprekken voert de deelnemer (praktijk)opdrachten uit. Deze opdrachten vragen van de deelnemer een tijdsinvestering van gemiddeld ca. 30 tot 60 minuten per week.
Naast de hiervoor genoemde vaste onderwerpen, is er tijdens de cursus ook gelegenheid voor het inbrengen van eigen vragen over leidinggeven.
Tevens wordt een zoom-sessie ingepland, waarbij geoefend kan worden met een eigen ingebrachte ‘lastige’ praktijksituatie samen met een trainingsacteur. De theorie is kort, praktisch en gericht op het toepassen in de praktijk. Het wordt gegeven via schriftelijk lesmateriaal en via korte filmpjes, waarin de docent onderdelen uitlegt.
Tijdens de gesprekken met de docent worden praktijkopdrachten besproken, eventueel kleine oefeningen gedaan en waar zinvol de theorie verdiept. De gesprekken met de docent vinden plaats op het eigen bedrijf.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus is geschikt voor voormannen of teamleiders, die nog geen cursus over leidinggeven hebben gevolgd: alle basisonderwerpen worden behandeld.
Verder is het van belang dat de deelnemer tijdens de gesprekken met de docent beschikt over een ruimte waar zij ongestoord kunnen zitten.

Kosten:
€ 890,00* excl. btw + reiskosten vanaf Den Haag (€ 0,25 per km)