Leidinggeven bedrijfsleiders

Cursus ‘Leidinggeven als bedrijfsleider of loodsmanager’

“Versterk je voormannen of teamleiders, zodat zij beter tot hun recht komen en jij tijd en ruimte krijgt voor al die zaken, waar je nu te weinig aan toekomt”


Is jouw bedrijf sterk in ontwikkeling en ben je als bedrijfsleider of loodsmanager verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van meewerkend voormannen of teamleiders?

Maar vraag je jezelf soms af of zij voldoende in staat zijn om met de ontwikkelingen mee te gaan en te doen wat jij van ze verwacht? Moet je te vaak gesprekken met medewerkers van je voormannen of teamleiders overnemen? Kom je regelmatig te weinig toe aan je eigen werk? Ben je niet altijd tevreden over de kwaliteit van het werkoverleg met je teamleiders? Lijkt het er soms op dat jouw middenkader net zo veel moeite heeft met veranderingen als de productiemedewerkers en mis je hun ondersteuning?


Veel van je collega’s, die ook leidinggeven aan voormannen of teamleiders, hebben met bovenstaande vragen te maken. 

Heb je behoefte aan concrete handvatten hoe je jouw middenkader het beste kunt versterken?
Dan is de cursus ‘Leidinggeven als bedrijfsleider of loodsmanager’ wellicht iets voor jou.


De cursus ‘Leidinggeven als bedrijfsleider of loodsmanager’ bestaat uit vier bijeenkomsten, waarbij je kennis krijgt aangereikt die je tijdens de bijeenkomsten gaat vertalen naar je eigen praktijk.

Elke bijeenkomst sluit je af met een persoonlijk plan voor de komende weken, waarbij je persoonlijke begeleiding kunt krijgen als je daar behoefte aan hebt. Hiermee is deze cursus een hele praktische cursus, die jou helpt daadwerkelijk de door jou gewenste veranderingen te realiseren.


Bijeenkomst 1: Focus en prioriteiten van een bedrijfsleider


“Laat niet de drukte van vandaag je weerhouden toekomstgericht leiding te geven”

Waar liggen je prioriteiten als je verantwoordelijk bent voor het functioneren van het middenkader? Welke positie neem je in binnen jouw bedrijf? Wat kun je nog leren over delegeren? Hoe zorg je er voor dat delegeren en de ontwikkeling van het middenkader samenvallen? Hoe zorg je er voor dat je ondanks alle drukte toch je focus behoudt? Hoe bewaar je overzicht en rust?


Bijeenkomst 2: Het middenkader versterken door het bespreken van de juiste  informatie

“Zonder de juiste informatie, kun je ook niet de juiste verantwoordelijkheid nemen”

Hoe deel je nu informatie met het middenkader en wat bereik je daar mee? Wat kun je verbeteren aan de informatievoorziening richting het middenkader en wat levert dat op? Hoe zorg je voor een optimale structuur en invulling van het werkoverleg?


Bijeenkomst 3: Sturen op de persoonlijke ontwikkeling van het middenkader

“Het functioneren van het middenkader is direct te vertalen naar productiecijfers”

Welke ontwikkeling moet jouw middenkader komend jaar laten zien? Hoe begeleid je deze ontwikkeling? Hoe belangrijk is coachend leiderschap daarbij en hoe zet je dat in?


Bijeenkomst 4: Sturen op het veranderingsmanagement van het middenkader

“Laat je middenkader een cruciale rol vervullen bij alle veranderingen richting de medewerkers” 

Op welke wijze betrek je het middenkader bij veranderingen binnen het bedrijf? Hoe bereid je hen hierop voor, hoe betrek je hen hierbij en hoe versterk je hun veranderingsmanagement?


Individuele begeleiding

In de periode tussen de bijeenkomsten is er individuele begeleiding bij het in praktijk brengen van je persoonlijke plan, die bestaat uit een combinatie van twee individuele coachgesprekken, telefoongesprekken en online begeleiding.


Terugkommiddag

Circa vier maanden na de laatste bijeenkomst wordt de cursus afgesloten met een terugkommiddag. De doorlooptijd van de totale cursus komt daarmee op circa zeven maanden.


Doelgroep

Leidinggevenden (loodsmanagers, bedrijfsleiders, ondernemers van kleinere bedrijven), die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van meewerkend voormannen of teamleiders en die willen leren hoe zij hun middenkader kunnen versterken, zodat het middenkader beter gaat functioneren en zijzelf meer tijd en ruimte krijgen voor taken, waar ze nu te weinig aan toe komen.


Data

Er is geen open-inschrijf mogelijkheid voor deze cursus. De cursus wordt alleen incompany verzorgd. Heb je interesse om deze cursus incompany te organiseren, neem dan telefonisch (06 – 235 681 43) of via de mail: info@hannekewesterop.nl  contact met mij op


Groepsgrootte:
maximaal 8 deelnemers


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, wanneer zij minimaal 80% van de cursustijd aanwezig zijn geweest.


Prijs

€ 1.375,00 per deelnemer exclusief btw.


Subsidie

Voor bedrijven, die daarbij aangesloten zijn is het mogelijk om via het Colland of via het GF-groothandelsfonds subsidie aan te vragen voor deze cursus.

Na aanmelding wordt contact met je opgenomen voor een telefonisch intakegesprek. Pas na afloop van dat gesprek beslis je of je definitief wilt deelnemen aan deze cursus.

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@hannekewesterop.nl.