Leidinggeven voormannen

Cursus ‘Functioneel aansturen als voorman’

“Als je vertrouwt op jezelf, vertrouwen jouw collega’s op jou”

Om als meewerkend voorman met succes te kunnen functioneren is het van belang om te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Meewerkend voormannen hebben immers geen hiërarchische bevoegdheden en staan dicht bij hun collega’s. Toch moeten zij deze zelfde collega’s ook kunnen aanspreken en beïnvloeden. De training ‘Functioneel aansturen als voorman’ is bestemd voor meewerkend voormannen of andere leidinggevenden, die (nog) geen functioneringsgesprekken met medewerkers voeren. De cursus richt zich op het versterken van hun communicatieve vaardigheden van belang om collega’s aan te sturen.

Doelgroep
Leidinggevenden uit het middenkader, die (nog) geen beoordelings- of functioneringsgesprekken met medewerkers voeren.

Inhoud
Onderwerpen, die aan de orde komen zijn:

  • collega’s inwerken
  • collega’s begeleiden tot optimaal functioneren
  • kritiek geven en ontvangen
  • omgaan met lastige collega’s
  • slecht nieuws gesprekken voeren
  • een eigen bijdrage leveren aan het werkoverleg
  • ondersteunen van veranderingen, die in het team moeten worden doorgevoerd
  • omgaan met de eigen sterke en zwakke kanten

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te oefenen met een trainingsacteur.

Duur
3 bijeenkomsten van elk 6,5 uur en na circa 3 maanden een terugkommiddag.
In de periode tussen de laatste bijeenkomst en de terugkommiddag heeft elke deelnemer enkele keren online of telefonisch contact met de opleider over het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Een interne cursus op het bedrijf zelf
Het is mogelijk om deze cursus intern op het eigen bedrijf te laten verzorgen. De opzet van de cursus wordt dan aangepast aan de eigen wensen.

Open-inschrijfcursussen
2019-3 (locatie De Lier) (geen plaatsen meer beschikbaar, alleen nog 1 reserveplaats)
Woensdag   16 oktober
Woensdag   30 oktober
Woensdag   13 november
Woensdag   29 januari 2020
13.30 – 20.00 uur (inclusief maaltijd)
,,
,,
13.30- 16.30 uur
2020-1 (locatie De Lier)
(nog plaatsen beschikbaar)
Woensdag 22 januari
Woensdag   5 februari
Woensdag 19 februari
Woensdag 10 juni
13.30 – 20.00 uur (inclusief maaltijd)
,,
,,
13.30 – 16.30 uur


Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, wanneer zij minimaal 80% van de cursustijd aanwezig zijn geweest.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 675,00 per deelnemer exclusief btw.

Subsidie
Voor bedrijven, die daarbij aangesloten zijn is het mogelijk om via Colland of via het GF-groothandelsfonds subsidie aan te vragen voor deze cursus.

Na aanmelding wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@hannekewesterop.nl.