Leidinggeven voormannen

Cursus ‘Functioneel aansturen als voorman’

“Als je vertrouwt op jezelf, vertrouwen jouw collega’s op jou”

Om als meewerkend voorman met succes te kunnen functioneren is het van belang om te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Meewerkend voormannen hebben immers geen hiërarchische bevoegdheden en staan dicht bij hun collega’s. Toch moeten zij deze zelfde collega’s ook kunnen aanspreken en beïnvloeden. De training ‘Functioneel aansturen als voorman’ is bestemd voor meewerkend voormannen of andere leidinggevenden, die (nog) geen functioneringsgesprekken met medewerkers voeren. De cursus richt zich op het versterken van hun communicatieve vaardigheden van belang om collega’s aan te sturen.


Doelgroep

Leidinggevenden uit het middenkader, die (nog) geen beoordelings- of functioneringsgesprekken met medewerkers voeren.


Inhoud

Onderwerpen, die aan de orde komen zijn:

  • collega’s inwerken
  • collega’s begeleiden tot optimaal functioneren
  • kritiek geven en ontvangen
  • omgaan met lastige collega’s
  • slecht nieuws gesprekken voeren
  • een eigen bijdrage leveren aan het werkoverleg
  • ondersteunen van veranderingen, die in het team moeten worden doorgevoerd
  • omgaan met de eigen sterke en zwakke kanten

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te oefenen met een trainingsacteur.


Duur

I.v.m. de huidige richtlijnen om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden is de opzet van de eerstvolgende cursus aangepast en bestaat nu uit:
4 bijeenkomsten van elk 4 uur en na circa 2 maanden een terugkommiddag.
Vanaf het najaar gaat de groepsgrootte weer terug naar maximaal acht deelnemers, waarbij we op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten.
In de periode tussen de laatste bijeenkomst en de terugkommiddag heeft elke deelnemer enkele keren online of telefonisch contact met de opleider over het toepassen van het geleerde in de praktijk.


Een interne cursus op het bedrijf zelf

Het is mogelijk om deze cursus intern op het eigen bedrijf te laten verzorgen. De opzet van de cursus wordt dan aangepast aan de eigen wensen.

Open-inschrijfcursussen
2021-3 (locatie De Lier)
Woensdag    6 oktober
Woensdag  20 oktober
Woensdag    3 november
Woensdag   17 november
Woensdag     9 februari 2022
(nog 2 plaatsen beschikbaar)
13.30 – 17.30 uur
,,
,, 
2022-1 (locatie De Lier)
Dinsdag    18 januari
Dinsdag      1 februari
Dinsdag    15 februari
Dinsdag      1 maart
Dinsdag    17 mei
 (nog 8 plaatsen  beschikbaar)
13.30- 17.30 uur
,,
,,
,,
,,

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, wanneer zij minimaal 80% van de cursustijd aanwezig zijn geweest.


Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 675,00 per deelnemer exclusief btw.


Subsidie

Voor bedrijven, die daarbij aangesloten zijn is het mogelijk om via Colland of via het GF-groothandelsfonds subsidie aan te vragen voor deze cursus.

Na aanmelding wordt contact met u opgenomen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@hannekewesterop.nl.