Klanten

Vanaf het jaar 2000 werk ik voor bedrijven uit de agrarische sector. Aanvankelijk vooral voor de Glastuinbouw en de GF-groothandel, inmiddels voor de volgende sectoren:

* Glastuinbouw
* GF-groothandel
* Bloemengroothandel
* Boomkwekerij
* Akkerbouw en vollegrond
* Fruittelers
* Diverse toeleveranciers voor de sector

Vele honderden leidinggevenden uit de agrarische sector hebben de afgelopen jaren bij mij één of meerdere cursussen over leidinggeven gevolgd.

Daarnaast heb ik in de periode van 2000 tot 2004 ook cursussen verzorgd voor Agro Trainingscentrum Holland uit De Lier en gewerkt als free-lance docent voor InHolland Delft (bedrijfskunde voor de agrarische sector)

In de periode van 1984 tot 2000 heb ik voor andere organisaties trainingen over ‘communicatie en leidinggeven’ verzorgd, zoals voor:

  • Shell Nederland
  • Rabobank Nederland
  • Federatie van belastingadviseurs
  • IntEnt
  • Consept Samenwerkende Milieu Organisaties
  • Belastingdienst
  • Politie
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Ministerie van Volksgezondheid
  • Ministerie van Sociale Zaken