Hoeveel geboren leiders werken er bij jou?

De meeste leidinggevenden die ik ken, hebben niet van kinds af aan gedacht ‘ik word later leidinggevende’ of namen als kind altijd al het voortouw bij hun leeftijdsgenoten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze geen goede leidinggevende kunnen worden; het wil wel zeggen dat de meeste leidinggevenden het leidinggeven moeten leren. En daar is niets mis mee, maar het vraagt wel de bereidheid van zowel de leidinggevende als het bedrijf om hierin te willen investeren.

 

Vaak is er geen goed zicht op wat die investering in leren leidinggeven precies inhoudt. Ik denk bij investeren zeker niet als eerste aan het volgen van een
cursus Leidinggeven. Veel belangrijker is de bereidheid om tijd en aandacht vrij te maken om na te denken over de wijze waarop je wilt leidinggeven en de effectiviteit van je eigen stijl daarbij. Dat is wat mij betreft de belangrijkste investering.
Leidinggeven gaat over het faciliteren van de ander om deze tot betere prestaties te brengen.
En dat betekent dat elke nieuwe leidinggevende een overtuiging moet hebben over hoe hij denkt dat bij de ander te kunnen bereiken. Door het werk van de ander
over te nemen als het druk wordt of elke dag dezelfde instructie te herhalen, breng je de ander niet tot betere prestaties. Maar wat is het dan wel? Die
eigen overtuiging als leidinggevende over wat wél werkt zal zich moeten ontwikkelen. Die groeit door het opdoen van ervaring, door vallen en opstaan en
door daar de juiste conclusies uit te trekken. Het ontwikkelen van een eigen overtuiging over wat werkt is van wezenlijk belang, omdat het de basis is van
waaruit iemand leiding geeft. Maar dat is niet het enige..
Leidinggeven gaat over stevig én kwetsbaar kunnen zijn.
Veel nieuwe leidinggevenden realiseren zich onvoldoende dat de werkelijke investering, die zij moeten doen om zich tot leidinggevende te ontwikkelen de
bereidheid is om eerlijk tegenover jezelf en de ander te zijn. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: dat is voor de meesten van ons een leven lang
leren. Met andere woorden..
Het uitgroeien tot goed functionerend leidinggevende is onlosmakelijk verbonden met persoonlijke groei.
Persoonlijke groei ontstaat door je eigen manier van denken en doen onder de loep te nemen, de tijd te nemen daarop te reflecteren, je eigen mening bij te stellen en ook eens een andere aanpak in de praktijk uit te proberen.
In het ontwikkelen van leiderschap kun je als bedrijf ook zelf het nodige doen.
Dat kan bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat alle leidinggevenden gestimuleerd worden om over hun eigen manier van leidinggeven na te denken:
– vervul een voorbeeldfunctie: reflecteer geregeld als directie of hoger kader over de wijze waarop je het middenkader aanstuurt, houd elkaar scherp en geef elkaar opbouwende feedback;
– creëer met je eigen houding een bedrijfscultuur, waarin openheid en oprechtheid wordt beloond en waarin elkaar respectvol de spiegel wordt voorgehouden;
– organiseer periodiek een interne themadag over leiderschap binnen het eigen bedrijf.
En voor sommigen is een extra investering in de vorm van scholing geen overbodige luxe.
Dan is het natuurlijk wel de vraag voor welke vorm van scholing je kiest. Laat je iemand een cursus volgen, stel je face-to-face coaching, E-coaching of een combinatie van dit alles voor?