Waarom is E-coaching hot?

Waarom is E-coaching hot?
Wat is E-coaching eigenlijk precies, waarom is het hot en is E-coaching wel geschikt om te leren over leidinggeven? Deze en andere vragen kwamen tijdens mijn workshop over E-coaching vorige week dinsdag naar voren. Graag deel ik met jou waar wij op 1 juli met elkaar over hebben gesproken.
Wat is E-coaching precies?
E-coaching is een vorm van online begeleiding, waarbij de coach en de klant via een professioneel online coachprogramma minimaal twee tot drie keer per week
contact met elkaar hebben. Minder frequent kan ook, maar dan valt er wel een belangrijke toegevoegde waarde van deze vorm van coaching weg. E-coaching
is dus niets meer, maar ook niets minder dan een interessante methodiek, die deze tijd ons biedt en waar je gebruik van kunt maken.
Is E-coaching hot?
E-coaching wordt in een aantal andere landen al veel gebruikt, maar in Nederland is het nu nog niet hot. In Nederland is het in opkomst. Het is wel de verwachting dat E-coaching binnen nu en een paar jaar ook in Nederland net zo gewoon is als het volgen van een cursus of een coachtraject.
Wat maakt E-coaching anders?
Het belangrijkste verschil tussen E-coaching en reguliere coachgesprekken is dat er online en voornamelijk geschreven contact met elkaar is.
Wat voegt E-coaching toe?
E-coaching voegt in ieder geval iets extra’s toe in de fase van gedragsverandering. Volhouden, reflecteren en successen vieren zijn de drie belangrijkste voorwaarden om tot een gedragsverandering te komen.
Je eigen manier van reageren blijvend veranderen vraagt van je dat je hier gedurende enkele maanden bewust en frequent mee bezig bent: hoe reageerde ik,
wat ging goed, wat kan ik de volgende keer nog net iets anders doen? Dat vraagt veel discipline en het is bovendien niet zo gemakkelijk om het in je eentje te
doen. Online coaching kan hier een belangrijke rol bij vervullen.
Door de hoge contactfrequentie met de coach is volhouden minder lastig. Er is immersde coach die een sterke betrokkenheid toont. Deze betrokkenheid werkt
motiverend voor de gecoachte. Deze frequentie is vaak niet op te brengen binnen het eigen bedrijf en is ook niet realistisch met een reguliere coach.
Ook bij het reflecteren heeft online begeleiding voordelen: naast reflecterende vragen van de coach, krijgt degene die zich laat coachen ook nog eens een
leerzame spiegel voorgehouden, omdat hij zijn eigen antwoorden heeft opgeschreven en terug kan lezen.
En wat betreft het vieren van successen raakt een welgemeend geschreven compliment iemand vaak sterker dan een mondeling compliment omdat het zo zwart op wit te lezen is.
Tenslotte heeft de gecoachte na afloop van het coachtraject een handig naslagwerk. Teruglezen van delen van het eigen coachtraject kan helpen bij een tijdelijke
terugval.
Zijn er nog andere opvallende voordelen?
Degene, die zich laat coachen is niet afhankelijk van een afspraak met een coach, maar kan zelf de voor hem geschikte momenten uitkiezen. Hij kan ook vanaf elke plaats inloggen, mits hij over internet beschikt.
Is E-coaching wel een geschikt middel om te leren over leidinggeven?
Wanneer iemand wil leren over leidinggeven lijkt een cursus mij het meest geschikt. Maar na afloop van elke cursus blijkt dat een aantal deelnemers nog onvoldoende in staat is bepaald gedrag te vertonen. Gedrag dat wel van hen als leidinggevende wordt verwacht: ze zijn bijvoorbeeld nog voldoende duidelijk
richting hun medewerkers, gaan te snel in de aanval of stralen te weinig vertrouwen uit. Deze deelnemers hebben tijdens de cursus inzichten opgedaan en handvatten gekregen, maar nu komt het proces van: volhouden, reflecteren en successen vieren.
E-coaching zie ik in de eerste plaats als een waardevolle aanvulling tijdens dit proces: een cursus of een aantal coachgesprekken aangevuld of afgewisseld met een
periode  van intensieve online begeleiding.
En ja, dan is het volgens mij zeker een geschikt middel om te leren over je eigen manier van leidinggeven.
Er valt nog meer over online begeleiding te zeggen, maar voor nu heb ik je aardig bijgepraat over de inhoud van mijn workshop. Mocht je toch nog graag met mij en een aantal collega’s van andere bedrijven hierover in gesprek gaan: op donderdag 11 september herhaal ik deze workshop.