Benut rustige periodes optimaal

De afgelopen jaren is mijn werkdruk omgekeerd evenredig geworden aan die van de sector. Met andere woorden: treedt er na een hectische periode in de sector een relatief rustige tijd aan, dan begin ik het steeds drukker te krijgen en omgekeerd.

 

De eerste paar weken na zo’n drukke periode, komt er niet zoveel uit mijn handen: ik gun mezelf maar even rust. Dat is ook wat ik op de meeste bedrijven zie gebeuren: vakanties kunnen eindelijk worden opgenomen en er is tijd voor zomaar een praatje met een collega. En ook wat scholing betreft is er een aardige parallel: ook ik gebruik mijn rustige periode voor bijscholing op mijn eigen vakgebied.

 

 Maar behalve ontspanning en bijscholing is deze relatief rustige tijd bij uitstek heel geschikt voor het maken van nieuwe plannen voor de volgende drukke periode. Toch zie ik bij mezelf dat ik het maken van nieuwe plannen vaak te lang uitstel en ik meen dat ook bij menig bedrijf te zien.

 

Juist als die drukke periode net achter de rug is, weet je nog heel goed wat er goed ging maar óók wat je de volgende keer anders wilt. Maar belangrijker nog: als
je volgend jaar sommige zaken écht anders wilt gaan aanpakken, heeft dat voorbereiding nodig: overleg met andere afdelingen, komen tot een ander systeem
van plannen, afspreken van een andere taakverdeling tussen leidinggevenden, gewoontes aan of juist afleren, enzovoorts.

 

Als je dit soort zaken vlak voor een drukke periode wilt gaan invoeren, is het meestal al te laat: dan is er onvoldoende tijd om ervaring op te doen of zaken uit
te zoeken.

 

Kortom: tijdig evalueren en nieuwe plannen maken in rustige tijden is strategisch gezien voor elk bedrijf van groot belang!

En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een eenvoudige en efficiënte mogelijkheid is om  tijdens het werkoverleg zowel leidinggevenden als medewerkers een paar kernachtige vragen te laten beantwoorden.

 

Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:
– Wat ging er goed en stemt je tevreden?
– Wat ging er minder goed en wil je komend jaar anders aanpakken?
– Waar willen jullie volgend jaar als team trots op zijn?
– Wat is jouw persoonlijk aandeel daarin?

 

En zodra er consensus is:
– Wat ga je nu al in gang zetten, zodat je je voornemens ook daadwerkelijk gaat realiseren?
– Hoe ga je de voortgang monitoren van zowel de voorbereiding als de uitvoering?

 

Tot slot nog een aanvullende tip: maak keuzes en kom niet in de verleiding om te veel tegelijkertijd te willen verbeteren.

 

Beter één verandering goed en gedegen tot stand gebracht, dan tien halve veranderingen halverwege gestrand!

Ik wens je veel plezier en inspiratie toe bij het maken van nieuwe plannen,

Hanneke