Wanneer is er tijd om leiding te geven?

Lang heb ik gedacht dat er binnen elk agrarisch bedrijf rustige en drukke periodes waren. Inmiddels ben ik wijzer geworden. Voor veel managers geldt dat het werk bestaat uit drukke en extreem drukke periodes.

Afgelopen week sprak ik met vier leidinggevenden van vier verschillende bedrijven met allemaal hetzelfde thema: waar haal ik nog de tijd vandaan om leiding te geven? Opvallend daarbij was dat ze alle vier een functie in het hoger kader hadden; met andere woorden ze gaven leiding aan het middenkader.

 

De meeste managers zijn er inmiddels wel van overtuigd dat ook het middenkader leiding nodig heeft.

Een minder goed functionerend middenkader heeft immers direct invloed op de productie. Binnen veel bedrijven wordt er steeds meer van het middenkader gevraagd. Om hieraan te kunnen voldoen heeft het middenkader voldoende sturing en begeleiding nodig van het hoger kader.

Tegelijkertijd zijn de managers van het hoger kader belast met een aantal cruciale taken, taken die niet zomaar te delegeren zijn.

Deze combinatie wringt. Waar halen zij voor beide taken voldoende tijd vandaan?

In het verleden schoven veel managers in drukke periodes het leidinggeven voor zich uit waardoor hun leidinggevende taak vooral bestond uit
‘crisismanagement’: alleen bij problemen maakten ze tijd vrij om de op dat moment noodzakelijke gesprekken te voeren.

 

Voor veel managers voelt het als een last nu duidelijk is dat met crisismanagement de gewenste ontwikkeling van het middenkader niet tot stand gaat komen. Ze zijn nóg meer dan voorheen aan het woekeren met hun tijd en hebben vaker last van stress. Deze stress wordt versterkt doordat er zelden meer een rustige periode is, waarin even ‘bijgetankt’ wordt en orde op zaken gesteld kan worden.

 

In theorie lijkt het overdragen van één of enkele taken de meest logische oplossing.

Maar in de praktijk is dit zelden een reële optie. De meeste taken zijn niet voor niets bij deze managers terecht gekomen en vragen vaak specifieke deskundigheid
en jarenlange ervaring.

 

Wat is de oplossing dan wel?

Bij vragen rondom timemanagement is er niet één oplossing: oplossingen zijn vaak heel persoonlijk. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet en omgekeerd. Het managen van tijd heeft alles te maken met hoe je als mens in elkaar steekt, wat voor jou belangrijk is en daarbij komen dan ook nog de specifieke
omstandigheden op het eigen bedrijf. De volgende stappen zijn daarom van belang:

 

1. Overtuigd zijn van het belang meer tijd te gaan besteden aan leidinggeven

Zolang je van mening bent dat het middenkader eigenlijk geen leiding nodig zou moeten hebben, ontbreekt de motivatie, die nodig is om jezelf nieuwe gewoontes eigen te maken.

2. Uitzoeken hoe het voor jou werkt

Ben je eenmaal overtuigd van het belang, dan begint de fase van zelfonderzoek. Hoe ga je nu met tijd om? Welke voordelen en welke knelpunten levert dat op? Wat zou je anders kunnen doen? Welke oplossingen passen bij jou? Deze fase eindigt met een concrete voornemens.

3. Het eigen maken van nieuwe gewoontes.

Tijdens deze fase breng je je voornemens in praktijk totdat ze een vanzelfsprekendheid zijn. Dat vraagt niet alleen het nodige doorzettingsvermogen, maar ook opnieuw de nodige zelfreflectie: wat kom je tegen wanneer je jezelf een nieuwe gewoonte eigen wilt maken en hoe kun je hier voor jezelf het beste mee omgaan?

Kortom: timemanagement is vooral maatwerk

En dat maakt dat een individuele aanpak verspreid over een langere periode meer oplevert, dan het volgen van een cursus timemanagement van een dag.

Iedereen in een coachtraject?

Gelukkig niet. Er zijn voldoende managers, die eenmaal overtuigd van het belang om tijd vrij te maken, prima in staat zijn deze tijd zelf te creëren. Maar soms ligt
het wat ingewikkelder en dan heeft een onafhankelijke gesprekspartner toegevoegde waarde.

Voor sommigen dan een serie coachgesprekken?

Wie mijn nieuwsbrief regelmatig leest, weet dat ik gesprekken graag afwissel met online begeleiding. Zeker bij dit onderwerp lijkt mij die combinatie
buitengewoon effectief en efficiënt.

En leuk om te weten: na een leertraject van een half jaar met klanten van buiten de agro, heb ik inmiddels de eerste leidinggevenden welkom geheten op
Coachcampus!