Hoe werkt vertrouwen?

Er bestaat een hardnekkige mythe over vertrouwen: de ander is te vertrouwen of niet, als een soort vaststaand gegeven.  Je baseert je daarbij op een serie concrete voorbeelden en gaat er van uit dat je zelf niet veel invloed op hebt op jouw vertrouwen in de ander.

De enige, die daar iets aan kan veranderen is de ander. Doordat hij bijvoorbeeld vanaf nu wél zijn afspraken nakomt. Maar meestal verwacht je niet dat de ander zal veranderen.

Bovenstaand thema kom ik regelmatig op alle niveaus binnen bedrijven tegen. Dat kan buitengewoon frustrerend zijn voor de betrokkenen. Maar dat is niet het enige.

 

Weinig of geen vertrouwen hebben in elkaar kost tijd en is daarmee ook zakelijk van groot belang is.

Arbeidskosten zijn immers een grote kostenpost van elk bedrijf.

Twee collega’s die elkaar vertrouwen, kunnen iets onhandig zeggen en elkaar toch goed begrijpen, brengen elkaar op ideeën en komen snel tot overeenstemming, wanneer ze ergens een oplossing voor zoeken.

Twee collega’s, die elkaar niet vertrouwen en toch moeten samenwerken, lopen geregeld op eieren, proberen tactisch met elkaar om te gaan en bereiken, ondanks alle moeite, geregeld niet wat ze voor ogen hebben.

 

Zakelijk gezien is er dus alle belang bij om onderling vertrouwen te versterken en eventuele vertrouwensbreuken te herstellen.

Het is dan ook maar goed dat ons idee dat vertrouwen nauwelijks te beïnvloeden is, een mythe is. We zijn wel degelijk in staat om ons vertrouwen in de ander te versterken of te herstellen.

 

Versterken van vertrouwen begint alleen bij onszelf en niet bij de ander.

Vertrouwen neem toe wanneer je:

– consequent bent tegenover jezelf en tegenover de ander;

– transparant bent over je bedoelingen en je bedoelingen gericht zijn

op wederzijds voordeel;

– weet waar je goed in bent en je daar op de juiste manier mee omgaat;

– je aandacht richt op resultaten in plaats van op activiteiten.

Als het je lukt hier steeds meer naar te leven, neemt eerst je zelfvertrouwen toe en zul je dit ook uitstralen. Hierdoor zal ook het vertrouwen van de ander in jou groter worden en zal hij meer rekening met jou gaan houden. Daarmee ontstaat een proces van toenemend wederzijds vertrouwen.

Er zijn vele mooie uitspraken gedaan over het thema vertrouwen. Ter inspiratie voor de geef ik je er enkele mee:

‘Het genereren van vertrouwen zou je eerste verantwoordelijkheid moeten zijn als je naar je werk gaat’ (Robert Eckert)

‘Snelheid ontstaat wanneer mensen (..) elkaar echt vertrouwen’( Edward Marshall)

‘Techniek en technologie zijn belangrijk, maar vertrouwen is het thema van dit decennium’ (Tom Peters)

Tot slot wens ik je een voorspoedig 2015, waarbij je kunt werken vanuit vertrouwen!

Hartelijke groet,

Hanneke

P.S. Mijn artikel is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen M. R. Covey.