Dat je goede voornemen mag slagen!

Een nieuw jaar met nieuwe voornemens. Maar zoals bekend hebben al deze mooie voornemens weinig kans van slagen. Afhankelijk van het type voornemen wordt 5 tot hooguit 30% van de voornemens daadwerkelijk gerealiseerd. Toch kan ik het niet laten om elk jaar mijn gezinsleden naar hun voornemens te vragen. En ik voeg daar dan graag mijn eigen plannen aan toe: in 2015 zorg ik ervoor dat ik voortaan zo vroeg van huis vertrek dat ik geen last meer heb van file-stress in de auto. Dat lijkt mij een buitengewoon aantrekkelijk vooruitzicht. Dan maar liever een half uur te vroeg aankomen en een wandeling gaan maken!

 

 Maar nu komt het er op aan. Hoe ga ik er voor zorgen dat mij dit gaat lukken? Een goed voornemen is immers niets anders dan een persoonlijk verandertraject. En al lijkt het misschien heel eenvoudig, wie mij een beetje kent weet dat dit voornemen mij niet gemakkelijk af zal gaan.

De Duitse onderzoekster Oettingen heeft onderzocht wat er nodig is om voornemens te laten slagen. Ze kwam tot het onderscheid tussen twee typen mensen: de
‘indulgers’ en de ‘dwellers’.

Behoor ik tot de categorie indulgers, dan focus ik mij op mijn doel, geloof ik in mezelf en stel ik me vooral voor hoe heerlijk mijn autoritten komend jaar
zullen zijn.

Behoor ik tot de categorie dwellers, dan tob ik over het eeuwige Nederlandse fileleed,ga ik er vanuit dat ik de discipline niet kan opbrengen om een half uur eerder te vertrekken en dat het mij dan ook nooit zal lukken stress-vrij te rijden.

Uit onderzoek blijkt echter dat zowel de indulgers als de dwellers weinig kans van slagen hebben. Voor de groep dwellers had je dat waarschijnlijk al verwacht.
Voor de groep indulgers blijkt dat ze weliswaar vastbesloten zijn en positief denken, maar dat deze eigenschappen nauwelijks invloed hebben op het
daadwerkelijk veranderen van gedrag.

 

Veel bepalender voor succesvol veranderen is het kunnen omgaan met alledaagse hindernissen en verleidingen!

 

Dus wil je jouw voornemen werkelijk een kans van slagen geven, dan maak je de grootste
kans wanneer je beide stijlen combineert. Dat kan als volgt:

 

1.Beschrijf concreet je goede voornemen.

 

2. Bedenk wat dit voornemen jou in positieve zin brengt en hoe graag je dat wilt. Haal daarbij beelden, gedachten en gevoelens voor de geest en geef je fantasie
alle ruimte.

 

3. Bedenk welke hindernissen en verleidingen je allemaal verwacht tegen te komen. Wat staat er in de weg? Denk daarbij niet alleen aan belemmeringen door je
omgeving, maar ook aan eigenschappen en gewoonten van jezelf. Welke gedachten en gevoelens ontstaan als je die gaat veranderen? Hoe zou je daar mee om kunnen gaan?

 

4. Maak een concreet plan, waarbij je met jezelf afspreekt hoe je met obstakels en verleidingen om zult gaan.

 

Met andere woorden: door niet alleen optimistisch, maar ook realistisch na te denken over een gewenste verandering, ben je beter bestand tijdens alledaagse
hindernissen.

 

Ik heb dus nog wel even wat uit te werken, wil ik werkelijk het door mij gewenste autoleven tegemoet gaan …

 

Wellicht dat je in 2015 met deze veranderwijsheid je voordeel kunt doen, want het belang van weerbaarheid tegen alledaagse hindernissen en verleidingen geldt natuurlijk ook voor al die andere veranderingen, die op bedrijven worden doorgevoerd.

N.B. Dit blogartikel is gebaseerd op een artikel van Roos Vonk uit het Volkskrantmagazine van 3 januari 2015