Wat levert een ontwikkelgesprek op?

Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers is inmiddels binnen veel bedrijven een vanzelfsprekendheid. Steeds vaker zie ik op formulieren van functioneringsgesprekken het onderdeel ‘Ontwikkelpunten’ staan. En ik kom ook bedrijven tegen die ontwikkelgesprekken voeren in plaats van functioneringsgesprekken.
Wat is een ontwikkelgesprek precies? En waarom zou je ze voeren?

 

Het woord zegt het al: tijdens het ontwikkelgesprek staat de gewenste ontwikkeling van de medewerker centraal.
Doel van het gesprek is niet alleen om de gewenste ontwikkeling met de medewerker te bespreken, maar ook om samen een ontwikkelplan op te stellen. Een plan dat er voor moet zorgen dat de medewerker zich ook daadwerkelijk in de gewenste richting gaat ontwikkelen.


Het ontwikkelgesprek is de start van een gewenste ontwikkeling.

In een voortdurend veranderende wereld verschuiven de eisen, die aan medewerkers worden gesteld. Daarbij worden competenties, die ooit minder van belang waren, nu meer van belang. Wanneer medewerkers deze competenties nog voldoende beheersen, is het zaak hen tijdig mee te nemen door samen plannen te maken voor het ontwikkelen van deze competenties.


Het ontwikkelgesprek gaat niet uit van disfunctioneren

Het gaat uit van een voortdurend veranderende wereld, die resulteert in voortdurend veranderende bedrijven met medewerkers, die voortdurend leren en zich blijven ontwikkelen.


Het ontwikkelgesprek richt de aandacht op huidige en komende veranderingen.

Door belangrijke veranderingen binnen het bedrijf en de gevolgen daarvan voor het persoonlijk functioneren met de medewerker te bespreken, raakt de medewerker eraan gewend dat er altijd sprake zal zijn van veranderingen en van het jezelf verder ontwikkelen. Maar dat is niet alles.


Het maken van een ontwikkelplan doe je samen

Het lukt medewerkers lang niet altijd om zich, zonder plan en zonder steun van de leidinggevende, te ontwikkelen op de gewenste ontwikkelpunten. Het samen formuleren van ontwikkelpunten, maar het vervolgens overlaten aan de betreffende medewerker om zich de gewenste competenties eigen te maken, loopt in de praktijk regelmatig uit op wederzijdse frustraties en teleurstellingen.


Door samen een plan te maken voelt de medewerker de steun van de leidinggevende en zal hij ook zelf de verantwoordelijkheid voelen voor zijn eigen ontwikkeling.

Dat laatste is van belang, want wanneer je jezelf niet verantwoordelijk voelt, wordt het lastig om jezelf nieuwe competenties eigen te maken.


Het volgen van de ontwikkeling hoort er bij

Afhankelijk van het ontwikkelplan volgen mogelijk nog enkele voortgangs- of coachgesprekken. In ieder geval zal elke leidinggevende de ontwikkeling moeten monitoren totdat de medewerker zich tot het gewenste niveau heeft ontwikkeld.


Hoe verhoudt het ontwikkelgesprek zich tot het functioneringsgesprek?

Het ontwikkelgesprek wordt nu meestal gevoerd als onderdeel van het functioneringsgesprek. Dat kan op zich prima, maar gezien het bovenstaande heb ik wel het volgende advies: beperk het bespreken van de ontwikkeling niet tot het formuleren van ontwikkelpunten, maar maak altijd een gezamenlijk ontwikkelplan en blijf over de voortgang in contact met de medewerker tot het gewenste niveau is bereikt.


Kortom: het ontwikkelgesprek past goed in de huidige tijd en levert (mits goed gevoerd) veel op: meer sturing op de ontwikkeling van medewerkers, meer begrip voor veranderingen, en een sterkere motivatie en betrokkenheid om met deze veranderingen mee te gaan.

Het zou mij niet verbazen als het ontwikkelgesprek op termijn belangrijker gaat worden dan het functioneringsgesprek. Maar zo ver is het nu nog niet.